Awaken the Will to Love

סדנת מדיטציה ופסיכוסינתזה

כלים לטרנספורמציה אישית ועולמית 

(תכנית פיילוט) 

בהנחיית אוטה גבאי ואפרת טננבאום

לשם מה  ומדוע עכשיו

טרנספורמציה עולמית גדולה מתרחשת כעת כאשר עולמנו הישן מתפרק.

זמן זה אינו קל עבור אף אדם  על גבי הפלנטה ועם זאת יש כאן הזדמנות גדולה עבור כל אחד ואחת מאיתנו. המשבר כופה עלינו להתחבר למשאבים הטמונים בנו, אל העוצמות הקיימות  בליבנו, בתודעתנו ובמחשבותינו.  

לפתחינו מונחות שתי אפשרויותבחירה בעשייה אקטיבית של תהליכי שדרוג וטרנספורמציה של עצמנו, בעזרתם אף נהייה סוכני שינוי עבור החברה כולה. או היסחפות פאסיבית וחסרת מודעות בתוך תהליך ההתפרקות העולמי. סדנא זו הינה עבור אלו הרוצים לתפוס את המומנטום הזה למען עצמם ולמען עולמנו.

 

14.09.2019     ערב מבוא – ירושלים

20:30 – 22:30     רחוב ליש 407/14

22.09.2019      ערב מבוא, תל אביב

19:00 – 21:00       עלמא, רחוב שד”ל 6

הלימוד והתרגול יתקיימו בשילוב מפגשים אינטרנטיים ומפגשים מקומיים.

פתיחת הסדנא ב 24.09.2019 בעלמא, תל אביב – רח’ שד”ל 6 

 הסדנא בנויה על פי ספרה של אוטה גבאי, ‘Awaken the Will to Love’, המביא את עקרונות הפסיכוסינתזה בשילוב טכניקת המדיטציה בשלושת השלבים הבאים:

1. טרנספורמציה אישית : תרגול, צעד אחר צעד, לקראת אליינמנט (קוונוןוהעצמה.

2. הקבוצה כזרז לטרנספורמציה אישית: התנסות בעבודה קבוצתית כהעמקה בהתפתחות האישית .

3. הקבוצה כזרז לטרנספורמציה עולמיתעבודה רוחנית קבוצתית בשירות טובת הכלל

כל שלב בסדנא הינו יחידה לימודית בפני עצמה. ניתן להשתתף ביחידה הראשונה בלבד.

  

שלב ראשוןטרנספורמציה אישית

בשלב זה יושם דגש על תרגול  טכניקת המדיטציה ותפיסת האדם עפ עקרונות הפסיכוסינתזה.

24. לספטמבר 2019 –   סדנה עם אוטה ואפרת, תל אביב , בין השעות 18:00 – 21:00

בחודשים אוקטוברנובמברדצמבר, 10 מפגשים אינטרנטיים, ימי שלישי בין השעות שמונהתשע וחצי בערב..

1 בנובמבר סדנה עם אפרת בתל אביב. (פרטים בהמשך)

סדנא עם אוטה ואפרת בירושלים. 20.12 – 21.12  (פרטים בהמשך

עלות השלב הראשון – 900 שח. (המחיר הוא מחיר הנחה לתכנית הפיילוט. נשמח לשיתוף הפעולה שלכם בגיבוש התכנית  ולמשוב בונה)

 שלב שניהקבוצה כזרז לטרנספורמציה אישית

בחודשים ינוארמאי, מפגשים עם אפרת בתל אביב בשילוב מפגשים אינטרנטיים עם אוטה, לסרוגיןהעבודה והלימוד הקבוצתי יתמקדו בהתפתחות ומודעות אישית דרך הפסיכולוגיה האדלריאנית עי אפרת בשילוב הכרות עם כלים נוספים מתוך הפסיכוסינתזה ועבודה קבוצתיתרוחנית עי אוטהמודל של פסיכוסינתזה קבוצתית ; מודלשבע הקרניים‘ ; הכרות עם שיתופי פעולה בין קבוצות רוחניות מרחבי העולם למען טובת הכלל.

שלב שלישיהקבוצה כזרז לטרנספורמציה עולמית  

קיץ 2020 (מועד מדויק בהמשך) , סדנא של עבודה קבוצתית רוחנית, למשך שבוע ביחד עם משתתפים מארצות נוספות. הסדנא תתקיים באומבריה שבאיטליה, במרכז הרוחני המרהיב ביופיו ומלא ההשראה של הקבוצה איתה אנו נמצאים בשיתוף פעולה לאורך שניםCommunity of Living Ethics

פרטים נוספים על השלבים השני והשלישי בהמשך השנה.

אוטה גבאימחברת הספר Awaken the Will to Love ,מקימתהיכל, מרכז לרוחניות אוניברסלית בירושלים.   מטפלת רוחנית ומורה למדיטציה למעלה משלושים שנה

אפרת טננבאום: מרצה במדרשה להכשרת מנחים במכון אדלר, מטפלת אישית זוגית ומשפחתית, מורה וחברתהיכל, מרכז לרוחניות אוניברסלית בירושלים‘.  

 

:להרשמה

  efraten@gmail.com

או בטלפון     0528385009

או בדף כאן למטה בכפתור האדום:  (contact us)